Tag: gsr

Dzień Cichociemnych Książenice

7 września 2014 r. członkowie Grup Szybkiego Reagowania ON.pl z SJS „Strzelec” uczestniczyli w uroczystościach Dnia Cichociemnych w Książenicach i odsłonięciu tablicy pamiątkowej Placówki Odbiorczej AK „Solnica”, na którą odbywały się zrzuty spadochroniarzy i...

0

Nasi na weryfikacji do GSR

W dniach 26 – 27 października 2013 r. w Mrozach odbył się egzamin weryfikacyjny na naszywkę GSR. Egzamin miał formę wielogodzinnych zadań obejmujących sprawdzian sprawności fizycznej, marsz taktyczny (tzw. pętla taktyczna), wykonanie ćwiczenia aplikacyjnego...

0

Rocznica obrony Pałacyku Michla

5 sierpnia 2013 r. reprezentacje Stowarzyszenia Jednostek Strzeleckich „Strzelec” (JS1009, 1010 i 5011) i Grup Szybkiego Reagowania (GSR) Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl uczestniczyly w uroczystościach przy pomniku upamiętniającym obronę Pałacyku Michla w czasie Powstania Warszawskiego 1944...

0

Kurs Rozpoznawczy

W dniach 6-7 Kwietnia 2013 dwójka naszych strzelców wzięła udział w „Kursie Rozpoznawczym” zorganizowanym w miejscowości Regiel  k. Ełku przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl / GSR. Na szkoleniu poruszane były takie zagadnienia jak: rozpoznawanie rejonu,  planowanie operacji,...

0

Strzelcy na strzelnicy

23 lutego na strzelnicy Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego „Dragon” odbyły się zajęcia z bronioznawstwa oraz strzelanie. Kadeci z Kompanii Szkolnej SJS Siedlce wspólnie z kolegami z Plutonu Szkolnego SJS Minsk Mazowiecki przypominali sobie budowę...

0

Korepetycje KP

W dniu 16 lutego strzelcy z Mińska Mazowieckiego i Siedlec spotkali się na wspólnych zajęciach taktycznych w Mrozach. Zajęcia były przeznaczone dla strzelców powyżej pierwszego roku szkolenia i obejmowały zagadnienia zwiazane z działaniem drużyny...

0

Warsztaty Rozpoznawcze „Orłowińskie 2013”

W dniach 1 – 3 lutego odbyły się w Paśmie Orłowińskim Gór Świętokrzyskich kolejne Warsztaty Rozpoznawcze „Orłowińskie 2013”. W trakcie działań patrole rozpoznawcze „Niebieskich” realizowały zadanie przeniknięcia przez linie ubezpieczeń „Czerwonych” i założenia posterunków...

0

Kompania w Natarciu w Terenie Zabudowanym

W dniach 27-28 października 21 strzelców z naszych jednostek uczestniczyło w ćwiczeniu „Kompania w mieście”, organizowanym przez JS2023 Wodzisław Śląski i stowarzyszenie Ruch na rzecz Obrony Terytorialnej, które odbyło się w Jastrzębiu i Wodzisławiu...

0

Obchody rocznicy obrony Pałacyku Michla

5 sierpnia 2012 członkowie GSR oraz strzelcy z JS 1010 Siedlce, JS 1009 Mińsk Mazowiecki i Oddziału Radom Związku Strzeleckiego uczestniczyli w uroczystych obchodach pod pomnikiem upamiętniającym obronę Pałacyku Michla przez grupę szturmową z...

0

Egzamin GSR

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2012 r. w Radomiu odbył się pierwszy centralny egzamin GSR. Do egzaminu przystąpiło 16 kandydatów, którzy musieli stawić czoło zarówno wymaganiom fizycznym, jak legitymować się umiejętnościami i...