Tag: chłopcy malowani

0

Zaproszenie „Chłopcy malowani”

Archimum Państwowe w Siedlcach, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach i Prezydent Miasta Siedlce zapraszają do odwiedzenia wystawy „Chłopcy malowani” wojsko w siedlcach, departamencie siedleckim, województwie podlaskim w latach 1809 – 1831. Uroczyste otwarcie nastąpi...