Uchwała Sejmowa na rzecz „STRZELCA”

Uchwała Sejmowe z 81.go posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 grudnia 2010r

„W 2010 r. mija 100. rocznica powstania Związku Strzeleckiego we Lwowie i »Strzelca« w Krakowie – kuźni Wojska Polskiego.

Celem działalności Związku Strzeleckiego i »Strzelca« było przygotowanie organizacyjne i materialne polskiego powstania zbrojnego mającego za zadanie walkę o odzyskanie niepodległości Polski.
Stanowisko Komendanta Głównego objął Józef Piłsudski, który, jednocząc Strzelców, 6 sierpnia 1914 r.
poprzez krakowskie Oleandry wyruszył z I Kompanią Kadrową w trudny, ale zwycięski marsz ku niepodległości.
Kilka pokoleń Polaków marzyło o wolności i walczyło o niepodległą Rzeczpospolitą. Pragnienia milionów wskrzesili Strzelcy, którzy po latach szkoleń i przygotowań podjęli walkę, okupioną krwią żołnierską, a często własnym życiem. Zasłużyli na miano bohaterów, dali solidne podwaliny pod utworzenie Legionów Polskich.
W latach 1918–1920 Strzelcy, już w mundurach Wojska Polskiego, przelewali krew w obronie Ojczyzny.
W latach II wojny światowej, a także po jej zakończeniu w podziemiu niepodległościowym i na
emigracji, nie zaprzestali służby.
Po 1989 r. Strzelcy nadal szkolą i wychowują polską młodzież w duchu
patriotyzmu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 100-lecie powstania organizacji strzeleckich stwierdza,
że Związek Strzelecki, »Strzelec« i cały ruch strzelecki dobrze zasłużyli się Ojczyźnie