Punkt obserwacyjny

Z angielskiego OP – observation point czyli skryty posterunek obserwacyjny. Czyli zamaskowane miejsce prowadzenia obserwacji terenu, jednego z podstawowych sposobów zdobywania danych rozpoznawczych.

Miejsce – zazwyczaj teren który obejmiemy obserwacją będzie narzucony przez dowództwo, które określi jakim rejonem jest szczególnie zainteresowane. Zazwyczaj będą to główne skrzyżowania, mosty, ważne drogi i trasy przemieszczania wojsk, szczególnie te które kanalizują ruchy wojsk przeciwnika. W działaniach specjalnych i kontrterrorystycznych mogą to być ważne obiekty i budynki.

Miejsce które wybierzemy na posterunek powinno przede wszystkim dawać dobry wgląd w teren. Naturalnym wyborem wydają się wzgórza i inne punkty wysokościowe, należy jednak uważać gdyż one również będą obiektem szczególnego zainteresowania przeciwnika.

Punkt obserwacyjny powinien mieć możliwie bezpieczne i skryte drogi odejścia po zakończeniu zadania lub wykrycia przez przeciwnika.

Zadania PO:
– obserwacja
– wykrywanie
– identyfikacja
– meldowanie

Wyposażenie PO:
– dokumentacja ( szkic obserwacji, książka meldunków, mapa )
– przyrządy obserwacyjne ( lornetka, noktowizja, termowizja )
– przyrządy nawigacyjne ( busola AK, kompas, GPS, dalmierz laserowy )
– środki łączności ( radiostacje plecakowe )
– sylwetki sprzętu AiP
– sprzęt do bytowania
– Prchr – 54M, DP-75 ( w przypadku posterunku rozpoznania skażeń )

Szkic obserwacji zawiera:
– nagłówek ( numer szkicu, adresat, współrzędne PO, godzina wysłania )
– kierunek północy
– skala
– legenda
– autor
– minimum 3 dozory – nazwa, odległość, azymut( np. D2 Słup, 300m 1400
– miejsce PO,
– sektor/pas obserwacji,
– odwzorowanie terenu

Książka meldunków zawiera:
– data, godzina
– co i gdzie zaobserwowano ( np. 3x BWP1- D3, P40, D50 – Dozór trzeci, prawo 40 tysięcznych, dalej 50 metrów )
– komu zameldowano

 

Podyskutuj na forum

Opracował:

st. strz. ZS Paweł Łuczków

JS1373 Koszalin