Amunicja

AMUNICJA


BUDOWA AMUNICJI

NAZEWNICTWO AMUNICJI STRZELECKIEJ

Przy opisywaniu amunicji strzeleckiej podaje się dwie wartości, mianowicie kaliber pocisku i długość łuski. Obie wartości podaje się w milimetrach. Zapisuje się to w postaci poprzez umieszczenie pomiędzy wartościami kalibru i dł. łuski znaku „x” i czyta się jako „kaliber na dł. łuski”, np. 9 x 19 czyta się „dziewięć na dziewiętnaście”.

Bardzo często po wartościach kalibru i długości łuski podaje się również oznaczenie rodzaju łuski. Łuska z kryzą zwykłą, (czyli z tzw. wtokiem) nie posiada oznaczenia, łuska z kryzą półwystającą posiada oznaczenie SR (ang. semi-rimned), natomiast łuska z kryzą wystającą posiada oznaczenie R (ang.rimned).

Bardzo często w nazewnictwie stosuje się również oficjalną nazwę naboju lub oznaczenie jego typu, wzoru, lub ewentualnie nazwę państwa – użytkownika lub producenta naboju jak np. 9 x 19 Parabellum, 7,62 x 39 wz. 43, czy 7,62 x 51 NATO

—————————————————————————————————

PODZIAŁ AMUNICJI

Pod względem budowy i cech taktycznych amunicję można podzielić na:

Amunicja Pistoletowa:


Zdjęcie pochodzi z http://www.guncrafterindustries.com/

 • stosowana głównie w pistoletach i pistoletach maszynowych,
 • naboje krótkołuskowe,
 • kaliber pocisku w nb. pistoletowym jest duży w stosunku do długości łuski,
 • energia typowych pocisków pistoletowych wynosi ok. 500 J,
 • w specjalnych elaboracjach dla pistoletów maszynowych nawet 1000 J,
 • naboje pistoletowe posiadają kryzę ze wtokiem (niektóre naboje posiadają kryzę częściowo wystającą).

Najpopularniejszy nabój pistoletowy 9×19 PARABELLUM stosowany w większości pistoletów i pistoletów maszynowych.

————————————————————————————————-

Amunicja Rewolwerowa:

 • używana przeważnie w rewolwerach,
 • cechuje się większą niż amunicja. pistoletowa naważką prochu i dłuższą łuską, a co za tym idzie większą energią wylotową (800-1800 J).


Zdjęcie pochodzi z http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:357_Magnum.jpg&filetimestamp=20050214133731

 • Nabojów rewolwerowych nie stosuje się w pistoletach maszynowych.
 • Łuski nabojów rewolwerowych posiadają wystającą kryzę.

————————————————————————————————–

Amunicja Pośrednia:

 • o budowie podobnej jak amunicja karabinowa, jednakże z krótszą łuską i przeważnie mniejszym kalibrem,
 • od ok. 5,4 mm do 5,6 mm,
 • (wyjątek: radziecki nabój 7,62 mm x 39 mimo większego – kalibru ze względu na długość łuski zaliczany jest do naboi pośrednich),
 • stosowane są w karabinkach,
 • ich łuski mają kryzę ze wtokiem,
 • energia wylotowa pocisków z nabojów pośrednich waha się w granicach od ok. 1300 do 2000 J.

 

Najczęściej spotykana amunicja pośrednia:

 • u góry nabój 5,56 x 45 NATO (Zasilający większość karabinków NATO, w tym Beryl, M-4, M-16, G-36),
 • na dole nabój 7,62 x 39 (zasilający karabinek kbk AKM, kbk AKMS)

 

Naboje radzieckie:

 • u góry 5,45 x 39 rosyjska odpowiedź na 5,56×45 NATO – zasilający karabinek AK-74, czyli pierwowzór polskiego Beryla na nabój 5,56×45 NATO,
 • na dole 7,62 x 39 zasilający min. kbk AK-47, kbk AKMS.

—————————————————————————————————

Amunicja Karabinowa:

 • stosowaną w karabinach,
 • o kalibrze przeważnie 6,5mm – 8 mm,
 • o energii wylotowej od 2000 do nawet 4000 J,
 • z kryzą ze wtokiem (7,62×51 NNATO) ub wystającą (7,62 x 54R),
 • specjalne pociski przeciwpancerne lub snajperskie mają większą energię.

Amunicja Karabinowa:

 • u góry nabój 7,62 x 51 NATO – zasilający min. karabiny G-3, M-14, Karabin maszynowy M-60,
 • na dole nabór 7,62 x 54 R („R” oznacza wystającą kryzę) – zasilający karabin SWD i karabin maszynowy PK.

—————————————————————————————————

Amunicja Wielkokalibrowa:

 • standardowo przyjmuje się, że każdy nabój o kalibrze większym niż 10 mm jest uważany za wielkokalibrowy,
 • WYJĘTKIEM są np naboje pistoletowe 11,43 mm ACP i 12,7 mm AE, które ze względu na budowę i przeznaczenie zaliczają się one do amunicji pistoletowej,


Zdjęcie pochodzi z http://strzelecka.net/viewtopic.php?f=2&t=68

 • właściwe naboje wielkokalibrowe znajdują zastosowanie przeważnie w WKM (Wielkokalibrowy Karabin Maszynowy),
 • nabój taki wygląda jak znacznie powiększony nabój karabinowy, z łuską o dużej długości, wyposażoną w ciężki pocisk,
 • Naboje tego typu mają energię początkową rzędu 15 000 do nawet 30 000 J !!,
 • z racji swej energii i donośności stosowane są też w karabinach snajperskich dalekiego zasięgu,
 • łuski tych nabojów mają kryzę ze wtokiem.

Najczęściej spotykany nabój wielkokalibrowy 12,5 x 99 (0.50 cala) zasilający min wielkokalibrowe karabiny snajperskie: amerykański Barrett M82A1, polski ALEX, Wielkokalibrowy Karabin Maszynowy NSWT 12,7

————————————————————————————————–

Amunicję Ślepa:

– czyli różnego rodzaju amunicję, w której usunięto pocisk, służącą do ćwiczeń i pozoracji.

Amunicja Ślepa, od prawej:

 • nabój ślepy 9 mm,
 • nabój ślepy 7,62×39,
 • nabój ślepy 7,62×39 po wystrzeleniu.

—————————————————————————————————

PODSUMOWANIE i PORÓWNANIE AMUNICJI

Łuski, od prawej:

 • łuska naboju pistoletowego 9 x 19 parabellum,
 • łuska naboju pośredniego 5,56 x 45 NATO,
 • łuska naboju pośredniego 7,62 x 39,
 • łuska naboju karabinowego 7,62 x 54 R.

Łuski, od prawej:

 • łuska naboju wielkokalibrowego 12,7 x 99,
 • łuska naboju pistoletowego 9 x 19 parabellum,
 • łuska naboju pośredniego 5,56 x 45 NATO,
 • łuska naboju pośredniego 7,62 x 39,
 • łuska naboju karabinowego 7,62 x 54 R,

Naboje, od prawej:

 • nabój pistoletowy 9 x 19 parabellum,
 • nabój pośredni 5,56 x 45 NATO,
 • nabój pośredni 7,62 x 39,
 • nabój karabinowy 7,62 x 51 NATO,
 • nabój karabinowy 7,62 x 54 R.

 

Podyskutuj na forum

Opracował:

st. strz. ZS Paweł ŁUCZKÓW
JS 1373 Koszalin